Temajet © 2021. Tüm hakları saklıdır.

Sokak Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Güncel
  4. »
  5. Planlama Ofisi Acil Olarak Kurulmalı: Öncelikli İhtiyaçların Çözümü İçin Adım Atılmalı

Planlama Ofisi Acil Olarak Kurulmalı: Öncelikli İhtiyaçların Çözümü İçin Adım Atılmalı

admin admin - - 4 dk okuma süresi
30 0

Ortak Akıl-Antakya Platformu’nun Kamuoyu Duyurusu

Ortak Akıl-Antakya Platformu, Hatay ve Antakya’nın acil ihtiyaçlarını dile getiren bir kamuoyu duyurusu yapmıştır. Platformun açıklamalarına göre, bölgede geçici barınma koşullarının iyileştirilmesi, altyapı sorunlarının çözümü, şehir şebekesinin yenilenmesi, yol ağının iyileştirilmesi, sağlık ve eğitim tesislerinin yenilenmesi, spor ve kültür mekanlarının geliştirilmesi gibi konular öncelikli ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.

Depremler Sonrası Yeniden İnşa

6-20 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay’ın yeniden imarı için gerçekleştirilen proje tanıtım etkinlikleri, kamuoyunda ve şehir planlama camiasında tartışmalara neden olmuştur. Platform, afetzedelerin sorunlarının giderilmesi için bazı önemli hususları hatırlatma gereği duymuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 150 bin hak sahibinin konut ve iş yerlerinin inşası acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bu sorunun çözümü için daha önce denenmiş yöntemlerin dışında farklı modellerin deneneceği vurgulanmıştır. Antakya’nın köklü tarihine ve geniş coğrafyasına dikkat çekilerek, şehrin bütününün kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiği belirtilmiştir.

Proje Süreçlerindeki Sorunlar

Antakya’da gerçekleştirilecek olan projelerin mimari açıdan endişeyle karşılandığına dikkat çekilmiştir. Geçici barınma alanlarının hızla çözüm üretme adımlarının gelecekte sorunlara yol açabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, pilot proje alanlarında ve dış bölgelerdeki inşaat süreçlerinde mülk sahiplerinin temsil edilme ve taleplerinin dikkate alınma konusunda belirsizlikler bulunduğu vurgulanmıştır.

Ödeme koşullarındaki belirsizliklerin yanı sıra, projelerin finansman koşulları ve denetim süreçleri hakkında da şeffaf bilgilerin olması gerektiği belirtilmiştir. Hatay ve Antakya’nın acil ihtiyaçlarının karşılanması için alınması gereken tedbirler ve destekler üzerinde durulmuştur.

Özerk Planlama Ofisi İhtiyacı

Platform, Hatay için yerelde özerk bir şekilde çalışan, kolay erişilebilir bir planlama ofisinin kurulması gerekliliğine de vurgu yapmıştır. Bu sayede bütüncül planlama kararlarının daha sağlıklı bir şekilde alınabileceği ve meslek odaları ile sivil toplum örgütlerinin daha etkin bir şekilde çalışabileceği ifade edilmiştir.

Ortak Akıl-Antakya Platformu, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılan her adımı desteklediğini ve bölge halkına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtmiştir. Kamuoyuna duyuruda bulunarak, Hatay ve Antakya’nın geleceği için yapılan çalışmalara destek verme çağrısında bulunmuşlardır.

Sonuç olarak, Ortak Akıl-Antakya Platformu’nun kamuoyu duyurusu, bölgenin acil ihtiyaçlarını ve planlama süreçlerindeki sorunları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Hatay ve Antakya’nın gelişimi ve yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirler ve destekler üzerinde durulmuş ve yerelde özerk bir planlama ofisinin önemi vurgulanmıştır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın