Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü istiyoruz

Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü istiyoruz

01/09/2022 Kapalı Yazar: sevi


ANKARA- Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz’da başlayan adli tatil sona erdi. 1 Eylül itibariyle başlayan 2022-2023 yeni adli yıl döneminin açılış töreni, bu yıl da geçen sene olduğu gibi Yargıtay’ın ev sahipliğinde yapılacak.

TBB BAŞKANI KONUŞMA YAPACAK, ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TÖRENE KATILACAK

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan’ın ilk kez TBB başkanı olarak konuşma yapacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

81 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

Daha önceki yıllarda Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan adli yıl açılış törenine ‘yargı bağımsızlığını zedeliyor’ gerekçesiyle tepki gösteren ve boykot eden barolar, bu yıl yapılacak adli yıl açılış töreni öncesinde ortak açıklama yayınladı.

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve mesleki sorunlara yönelik somut adımların atılmaması halinde anayasal demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını hatırlatan barolar, yayınladıkları ortak mesajda şu ifadelere yer verdi:

KRONİKLEŞEN SORUNLARA KARŞI TEK BİR ADIM ATILMADI: 2022-2023 Adli Yılını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. Kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair geçtiğimiz adli yıl içerisinde tek bir adım dahi atılmamıştır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞININ ARTTIĞI BİR ADLI YIL İSTİYORUZ: Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. Kişisel verilerin korunması adı altında, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz.

CMK ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLDİĞİ BİR ADLI YIL İSTİYORUZ: Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz.

POLİTİK ANLAYIŞIN ÇÖZÜM İRADESİNE SAHİP OLMADIĞININ FARKINDAYIZ: Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. Avukatlık mesleğinin sorunlarını, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, uyarılarımıza rağmen çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın çözüm iradesine sahip olmadığının farkındayız. Avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine rağmen, şu ana kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır. Buna karşılık avukatların kabullenmediği numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılması gibi suni çabalara girişilmiştir. Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz.

DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANMA KARARLILIĞININ ARKASINDAYIZ: Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara yönelik her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına getirildiğini, yargının şeffaflaşması, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatarak, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların bir an önce atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu siyasi iktidar, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunarız. (DUVAR)

Ekonomi Haberleri