Turizmden 2023’te 50 milyar dolar gelir bekleniyor

Turizmden 2023’te 50 milyar dolar gelir bekleniyor

26/10/2022 Kapalı Yazar: seviResmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda turizm hedefleri de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek programda, farklı turizm kollarında gerçekleştirilen faaliyet, tanıtım ve turizm verilerine ilişkin bilgilere yer verilerek, gelecek yıla yönelik amaç ve hedefler başlıklar altında sıralandı.

Buna göre, değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin Türkiye’ye çekilmesi amaçlanıyor.

Konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir varış yeri özelinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması da amaçlar arasında yer alıyor.

Ziyaretçi başına 850 dolar harcama bekleniyor

Bu yılın sonunda 41 milyar doları aşması beklenen turizm gelirinde 2023 hedefi 50 milyar dolar olarak belirlenirken ziyaretçi sayısının da 60 milyona yaklaşması bekleniyor.

Ziyaretçi başına ortalama harcamanın 850 dolara yükselmesi öngörülen programda, ortalama konaklama süresi 11.9 gece, ziyaretçi başına gecelik gelir ise 71.4 dolar olarak hedefleniyor.

Uzak Doğu pazarı için çalışma yapılacak

Yıllık program kapsamında, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarından ziyaretçi sayısını artırmak için tur operatörleriyle reklam kampanyaları ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Hedef pazar ülkelerde algı ve pazar araştırmaları ile rakip ülkelerin faaliyetlerine ilişkin analizler yapmak üzere ilgili kuruluşlarla çalışmalar yapılacak, hedef pazarlarda kamuoyunu etkileme gücüne sahip kişiler aracılığıyla Türkiye tanıtılacak.

Ana Kriz Eylem Planının kapsamı Kovid-19’un yanı sıra diğer salgın hastalıklar ve savaş gibi koşulları içerecek şekilde güncellenecek, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kalıcı hale getirilecek.

Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

Golf turizmi amaçlı imar planı yeniden düzenlenecek

Didim ve Çeşme turizm kentleri kapsamında tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tasarruf haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığına alınmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanacak.

Side Turizm Alanı golf turizmi amaçlı imar planı yeniden düzenlenecek, Bodrum Torba Atık Su Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı tesisleri tamamlanacak.

Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin ve farkındalık düzeyinin artırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek, farklı turizm merkezlerinde pilot çalışmalar yürütülecek.

Öğrencilere işletmelerce burs verilmesi ve staj yaptırılması imkanı

Turizmde İklim Değişikliğine Uyum Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde ücretsiz halk plajları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yenilenen protokol doğrultusunda, turizm alanındaki 70 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, konaklama tesisleriyle eşleştirilerek öğrencilere işletmelerce burs verilmesi ve staj yaptırılması imkanı sağlanacak.

(AA)​​​​​​​

Ekonomi Haberleri