TTB: Sağlık Bakanlığı’na gönüllü hekim listesi gönderdik, cevap bile verilmedi

TTB: Sağlık Bakanlığı’na gönüllü hekim listesi gönderdik, cevap bile verilmedi

10/02/2023 Kapalı Yazar: sevi


Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na dört ayrı yazı yazarak, gönüllü hekim listeleri gönderdiklerini ancak cevap bile verilmediğini açıkladı. TTB, “Gönüllü hekimlerimizle işbirliğine ve desteğe hazırız, ivedilikle yanıt bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en geniş katılımlı hekim örgütü, Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir yazılı açıklama yaptı.
TTB, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olup çevre il ve ilçelerde hissedilen depremler ile ilgili hem tabip odalarından toplanan gönüllü hekim listelerini iletmek hem de işbirliği içinde hareket etmek amacıyla 6-9 Şubat tarihlerinde Sağlık Bakanlığı’na dört yazı yazdıklarını duyurdu.

TTB’nin 6 Şubat 2023 tarihli ilk yazısında; afetten etkilenen sağlık çalışanları ile kriz yönetilmesinin uygun olmadığı, bunun yerine gönüllüler aracılığıyla bölgeye gidişlerin büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu nedenle tabip odalarından hızla gönüllü listeleri toplandığı ifade edilen yazıda, TTB’nin işbirliğine ve desteğe açık olduğu dile getirildi.

Depremin ilk iki gününde yaşanan organizasyonsuzluk üzerine 8 Şubat 2023 tarihinde iki yazı daha yazıldı. İlk yazıda işbirliği ve destek vurgusu yinelenerek TTB’ye iletilen acil talep ve başvuruları aktarmak üzere Sağlık Bakanı veya bakan yardımcıları ile görüşme istendi. İkinci yazıda ise tabip odalarından TTB’ye iletilen gönüllü listeleri bakanlığa gönderildi ve bakanlığın dönüş yapması talep edildi.

TTB’nin 9 Şubat 2023 tarihli dördüncü yazısında da; işbirliği ve destek vurgusu, randevu talebi, gönüllü hekim listelerinin gönderilmiş olduğu hatırlatıldı. Bölgede hem toplumun hem de hekimlerin ciddi ihtiyaçları olduğuna ve eksikliklerin halen karşılanamadığına dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

“İDARİ İZİNLİ SAYILMALARI KONUSUNDA NETLİK SAĞLAYAMIYORUZ” 

“Gönüllü listelerinden Birliğimiz tarafından talepler üzerine görevlendirme yapılmaktadır. Ancak kurumlarında idari izinli sayılmaları konusunda netlik sağlayamıyoruz.

Birliğimizi birçok hekim/sağlık çalışanı arayarak gönüllü olma talebinde bulunuyor ancak izin konusu nedeniyle net cevap veremiyoruz.

Deprem Bölgesindeki TTB Heyeti, çevre illerden giden hekimler ve sağlık emekçileri ile birlikte revir kurdu.

“AFETTEN ETKİLENEN HEKİMLE KRİZ YÖNETİLMESİ UYGUN DEĞİL” 

Bilindiği gibi afetlerden etkilenen illerdeki sağlık çalışanları ile krizin yönetilmesi uygun bir yöntem değildir. Bunun yerine gönüllüler aracılığıyla bölgeye dışarıdan gidişler elzemdir. Ayrıca deprem bölgesinde aynı kişilerle uzun süre hizmet sunumu da sağlıklı olmayacağından, kısa süreli (3-4 gün) görevlendirmelerle dönüşüm olması gerektiği de bilinmektedir. Ayrıca bölgedeki hekim ve sağlık çalışanları kendilerinin ve ailelerinin barınma, kreş gibi ihtiyaçlarının da en kısa zamanda karşılanmaması bölgedeki sağlık hizmetinin niteliğini de etkilemektedir.

Deprem bölgesinde yaşananlar, Birliğimize iletilen acil talepleri ivedilikle iletmemiz ve sürece daha aktif destek verebilmemiz için sizinle ya da konuyla ilgili bakan yardımcılarınızla görüşme talebimizi saygılarımızla sunarız.”

TTB: Deprem bölgesinde bilgi ve yetkinliğimizi her türlü koordinasyonda sunmaya hazırızİlginizi ÇekebilirTTB: Deprem bölgesinde bilgi ve yetkinliğimizi her türlü koordinasyonda sunmaya hazırızEkonomi Haberleri