TCMB Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidildi

TCMB Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidildi

31/08/2022 Kapalı Yazar: sevi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022/25 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

Mevcut uygulamada mevduat ve katılım bankaları gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yabancı para mevduat/katılım fonu hesapları için ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis etmekteydi.

Buna göre ilave yabancı para zorunlu karşılık oranı sadece gerçek kişi dönüşüm oranına göre uygulanmakta iken gerçek kişi dönüşüm oranı yüzde 5’in altında olan bankalar ilave 5 puan, yüzde 5-10 arasında olan bankalar ilave 3 puan yabancı para zorunlu karşılık tesis etmekteydi.

Tüzel kişi dönüşüm oranı da hedef koşul olarak eklendi

Yapılan düzenleme değişikliği ile gerçek kişi dönüşüm oranının yanı sıra tüzel kişi dönüşüm oranı da hedef koşul olarak eklendi. Yapılan değişiklik ile gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranlarından düşük olanı; yüzde 10’un altında olan bankalar 5 puan yüzde 10 ile 20 arasında olan bankalar 3 puan
ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.

Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için ise Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak.

Söz konusu düzenleme değişikliği 2 Eylül 2022 hesaplama tarihi itibarıyla geçerli olacak ve mevduat/katılım bankaları düzenleme değişikliği kapsamında tesislerine 16 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

Merkez Bankası 23 Nisan 2022 tarih ve 31818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/17 sayılı Tebliğ değişikliği ile finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi amacıyla gerçek kişi hesaplarından vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına dönüşüm oranına göre yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları için belirlenen ilave zorunlu karşılık oranlarında farklılaşmaya gitmişti.

Bu düzenleme ilk olarak 27 Mayıs 2022 hesaplama tarihi ve 10 Haziran 2022 tesis tarihinden itibaren geçerli olmuştu.Ekonomi Haberleri