SPK’dan portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik kararlar

SPK’dan portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik kararlar

18/02/2023 Kapalı Yazar: seviSermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK), portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi karar aldı.

SPK’nın Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla, araştırma, risk yönetim, teftiş ve iç kontrol hizmet birimlerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi arttırıldı

Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırıldı.  

Gerekli asgari öz sermaye tutarları düzenlendi

Yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olunması gereken asgari öz sermaye tutarlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Portföy yönetim şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da olumlu şekilde etki edebileceği değerlendirilerek, istihdam edilmesi zorunlu portföy yöneticisi sayısının, yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla 3, 4, 5 ve 6’dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas personelinin istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.(ANKA)

 

Ekonomi Haberleri