Sahilde işgal, şehirde binlerce kaçak yapı

Sahilde işgal, şehirde binlerce kaçak yapı

13/11/2022 Kapalı Yazar: sevi


ANTALYA – Sayıştay’ın belediyelere yönelik 2021 yılı denetim raporlarında, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve onlara bağlı işletme ve kurumların, imardan denetime çeşitli konularda usule aykırılıkları sıralandı.

MEVZUATA AYKIRI ARAÇ TAHSİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan raporda, genel sekreter yardımcıları ve başkan danışmanlarına makam aracı tahsis edildiği bulgularına rastlandı. Raporda, hizmet alımı yolu ile temin edilen 198 aracın 11’inin mevzuata aykırı olarak kiralandığı belirtildi. Kiralanan altı aracın da genel sekreter yardımcıları ile başkan danışmanlarına, böyle bir uygulama olmamasına rağmen makam aracı olarak tahsis edildiği tespit edildi.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE İŞGAL

Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi raporunda ayrıca şu tespit yer aldı: “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından irtifak hakkı kurulmak suretiyle kiralanan ve Konyaaltı Sahil Projesi olarak isimlendirilen bölgede yer alan, restoran, kafe ve büfe olarak işletilen alanların projesine, sözleşme ve şartnamelerine aykırı olarak büyütüldüğü, büyütülen bu alanlarla ilgili olarak Antalya Defterdarlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında, işgallerin önlenmesi için birçok defa karşılıklı yazışmalar yapıldığı ancak işgallerin artarak ve şekil değiştirerek devam ettiği anlaşılmıştır.”

MEŞRU HALE GETİRİLDİ

Defterdarlık ve Büyükşehir Belediyesi’nin buradaki uygulamaları işgal olarak nitelendirse de ek protokollerle işgalin meşru hale getirildiğinden söz edilen raporda, “Akdeniz Bulvarı kısmında ihale ile verilen alan 20 bin 538 metrekare, Beach Park kısmında 16 bin 990 metrekaredir. Bu alanlara ilave olarak, Akdeniz Bulvarı’nda işgal edilen alanların toplamının 4 bin 598,88 metrekare, Beach Park kısmında ise 16 bin 76 metrekare olduğu tespit edilmiştir” denildi.

FAALİYETTEN ÖNCE KAYNAK AKTARILMIŞ

Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir raporunda belediye ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokole ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Belediye ile derneğin ‘ortak hizmet projesi’ adı altında 25 Şubat 2021 tarihli 2 yıllık bir protokol imzalandığı görülmüş ancak belediye tarafından 3 milyon TL’lik nakdin henüz dernek tarafından hiçbir faaliyet gerçekleştirilmeden aktarıldığı tespit edilmiştir. Belediyenin, meclis kararı ve mülki idare amirinin izni olmadan kamu kaynağı kullandıramayacağı, yardımda bulunamayacağı veya menfaat sağlayamayacağı hüküm altına alınmıştır.”

TOPTANCI HAL DENETİMSİZ

Antalya Toptancı Hal’e giriş ve çıkışlarda araçlarda bulunan malların tartım ve ölçümünün yapılmadığı belirtilen Sayıştay raporunda, Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçe hallerinde asgari 129 zabıta görevlendirilmesi gerekirken 21 zabıta ile hizmet verildiği, toplam 18 halin 10’unda ise hiçbir zabıta personeli görevlendirilmediği ifade edildi. Sayıştay, Antalya Su ve Atık Su İdaresi’ne ilişkin 2021 yılı raporunda, sondaj izni verilen kuyulardan ne kadar su çekildiği ve hangi amaçla kullanıldığına dair denetimin yapılmadığına da yer verdi. Sayıştay raporlarına Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerinde işçilere bir yılda 270 saatten fazla çalışma yaptırıldığı da yansıdı.

2 BİN 500 KAÇAK YAPI HENÜZ YIKILMADI

Kaş’ta imar mevzuatına aykırılıkların önlenmesi için etkili bir çalışma yapılmadığından bahsedilen Sayıştay raporunda, mevcut durum şöyle anlatıldı: “Kaş Belediyesinin sorumlu olduğu alanda İmar Kanunu’na aykırı yapılaşma yaygındır. 2021 yılında 2 bin 233 İmar Kanunu’na aykırılık şikâyeti alınmıştır. Denetimlerde toplam 734 binada imar mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. Tespiti yapılamayan kaçak yapı sayısının 800 civarında olduğu kurum görevlilerince tahmin edilmektedir. Aykırılık tespiti yapılan 734 binadan 14’ü aykırılık giderilerek ruhsatlı hale getirilmiş, 3’ü ise yıkılmıştır. Son 7 yılda alınıp hâlâ uygulanmamış olan yıkım kararlarının 2 bin 500 civarında olduğu kayıtlarda görülmektedir.”

BELEDİYE TEMEL GELİRİ KAÇAK YAPILAR

Kaş Belediyesi’nin gelirlerinin yaklaşık üçte birini imara aykırılık nedeniyle alınan para cezalarının oluşturduğuna değinilen raporda, “Kaş’ta imar mevzuatına aykırı yapı stokunun değerinin 2 milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 2021 yılında Kaş’ta tahakkuk ettirilen idari para cezası tutarı 53 milyon 34 bin 458 TL’dir. Tahakkuk eden idari para cezalarından yapılan tahsilat 5 milyon 482 bin 520 TL olmuştur. Tahsilatın yüzde 10 düzeyinde kaldığı görülmektedir. 2021 yılında imar para cezalarının ortalama bir bina için 100 bin TL civarında olduğu, buna karşılık alınan mahkumiyetin genellikle adli para cezasına çevrildiği ve bu cezaların da 3 bin ila 6 bin TL düzeyinde olduğu görülmektedir” denildi.

Ekonomi Haberleri