Özel sektörün yurt dışı borcu nisanda azaldı

Özel sektörün yurt dışı borcu nisanda azaldı

16/06/2022 Kapalı Yazar: seviTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar azalarak 156,0 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 218 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uzun vadeli borç azaldı

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,0 milyar dolar azalışla 18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 331 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 5 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 234 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 379 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 148 milyon dolar artışla 1,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 276 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borcun yüzde 63,8’i dolar cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 156,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,8’inin dolar, yüzde 32,7’sinin euro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2’sinin dolar, yüzde 40,3’ünün euro, yüzde 18,7’sinin Türk lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 156,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluştu. Aynı dönemde, 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 18,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Ekonomi Haberleri