Mahkeme, Hablemitoğlu davasında 6 sanığın tahliye edilmesine ilişkin savcılığın yaptığı itirazı reddetti

Mahkeme, Hablemitoğlu davasında 6 sanığın tahliye edilmesine ilişkin savcılığın yaptığı itirazı reddetti

23/05/2023 Kapalı Yazar: seviAnkara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu davasında Levent Göktașʼın arasında bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesine ilişkin savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmişti.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme kararında itirazın reddine ilişkin neden olarak “Verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı
anlaşıldığından” ifadeleri yer aldı.

Kararın tamamı şöyle:

5271 sayılı CMK’nın 100/1. maddesinde belirtildiği üzere, “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.” Anılan yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere tutuklama kararının ön koşulu kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıdır.

Bu bağlamda, sanıkların savunmalarını alan, tanıkları bizzat dinleyen ve tüm delillere doğrudan temas etmek suretiyle yargılamayı yapan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince, kovuşturma aşamasında dosyaya gelen yeni bilgi ve belge içerikleri ile dinlenen tanık beyanları değerlendirilmek suretiyle kasten öldürme eylemini bizzat gerçekleştiği ve asli fail olduğu iddia olunan sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yönünden kuvvetli suç şüphesinin kovuşturma aşamasında sanık lehine değiştiği ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğu, anılan sanığın hukuki durumuna bağlı olarak kasten öldürme suçuna azmettirme, aracılık etme ve yardım etme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri iddia olunan diğer sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Nuri Gökhan Bozkır yönünden de suç şüphesinin adı geçen sanıklar lehine değiştiği, mevcut durum itibariyle tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı ve hak mahrumiyetlerine neden olabileceği hususları gerekçe gösterilerek sanıklar Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Nuri Gökhan Bozkır hakkında CMK 109/3-a-b-k maddeleri uyarınca adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle adı geçen tüm sanıkların tahliyelerine karar verildiği, bu haliyle sanıklar hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/05/2023 tarih ve 2022/250 Esas sayılı ara kararı ile verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı anlaşıldığından Cumhuriyet savcısının itirazının reddine.”

Ne olmuştu? 

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Gece saatlerine kadar süren yargılamada, sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Buna göre “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftanın belirli günü imza atmak” şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.

“Sanıklar firar edebilir”

Bu gelişme üzerine ara karara yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, tahliye kararına itiraz etti.

Savcı Ergün’ün mahkemeye sunduğu dilekçede, sanıklardan Levent Göktaş’ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye’ye iade edildiği hatırlatıldı.

Bu nedenle iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarılan dilekçede, ayrıca sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri vurgulandı.

Bu kapsamda isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında sanıkların bu aşamada tahliye edilmesinin ölçülü olmadığına işaret edilen dilekçede, söz konusu isimlerin yeniden tutuklanması talep edildi.

Ekonomi Haberleri