Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir

27/06/2022 Kapalı Yazar: seviHazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından son dönemde atılan adımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre bakanlık finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde, BDDK tarafından alınan; Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi,

Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,

15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.”

 

 

 

Ekonomi Haberleri