‘Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar geri çekilsin’

‘Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar geri çekilsin’

06/06/2022 Kapalı Yazar: sevi


DİYARBAKIR – Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Diyarbakır Şubeleri, 1 Haziran’da elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlara ilişkin Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Şubesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. ESM Şube Başkanı Sefer Tuğrul, milyonlarca yoksulun, emekçinin, emekli ve memurun ekonomik krizin yükünü sırtladığını söyledi.
Doğalgaza yapılan zam oranlarının da büyük seviyelerde olduğunu vurgulayan Tuğrul, “Tarifeye göre konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı” dedi.

‘ARADAKİ SOYGUNCU ŞİRKETLER’

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana elektrik üreten, ileten, dağıtan EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ gibi kamu kurumlarının araya soyguncu şirketleri koymadan üretim vermesini isteyen Tuğrul, “Ama bu mantık değişmediği sürece vermez” dedi.
Tuğrul, şunları söyledi: “İktidar krizin bütün yükünü halkın sırtına yıkıp, açgözlü şirketlere kaynak aktarmayı kendisine görev edinmiştir. Esasında patronlara, özel şirketlere kriz yok. Onlar türlü yollarla kârlarını, zenginliklerini büyütmeyi başarıyorlar. Veriler ortada. 2020’de milli gelir içinde yüzde 39,1 olan emeğin payı, 2022’de yüzde 31,5’a geriledi. Bizden çalınanlar nereye gitti?”
“İktidarların görevi birilerini zenginleştirmek değil, halkın kamusal enerji hakkına ulaşımını temin etmektir” diyen Tuğrul, bu nedenle EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ gibi kurumlar üzerinden yürütülen özelleştirme ve enerji sektörünü piyasalaştırma politikalarından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Tuğrul, mevcut enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını, kamusal çıkarlar çerçevesinde ekolojik dengeyi de gözeten yenilenebilir enerji politikalarına ağırlık verilmesini ve halkın ucuz enerjiye ulaşım hakkının korunmasını istedi.

‘ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN’

“Söz konusu zammın acilen geri çekilmesi” diyen Tuğrul, şunları söyledi: “Bir avuç sermaye sahibinin finanse edildiği değil, halkın alım gücünün, sürdürülebilir tarım ve ucuz gıda için çiftçinin, ülkede refahın artması için esnafın, sanayicinin düşünüldüğü bir enerji politikasının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, artan elektrik zamları başta bölgede olmak üzere ülkede elektriğe ulaşamama, dolayısıyla bir enerji yoksulluğuna neden olacaktır.” (DUVAR)

Ekonomi Haberleri