Asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

01/07/2022 Kapalı Yazar: sevi


Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

* MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

* Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

* MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

*  MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.


aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/ekonomi.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Ekonomi Haberleri