24 maddelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda

24 maddelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda

15/03/2023 Kapalı Yazar: sevi


Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda başlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyonda, ‘Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülmeye başlandı.

Altunyaldız, komisyon üyelerinin mutabık kalması durumunda deprem bölgesindeki hem organize sanayi bölgelerine hem küçük sanayi sitelerine bir ziyaret yapmayı planladıklarını bildirerek, “Bölgede bulunan OSB’lerimizin tamamının afetle mücadele ve depremzedelerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kısa sürede tekrar deprem öncesi günlerdeki gibi üretim faaliyetlerini sürdüreceğine inancımız tam” ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı sunumda, teklifte yapılması öngörülen değişiklikler ile OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasının amaçlandığını kaydetti. Polat, teklif ile OSB Kanunu’nda ‘Yeşil OSB’ tanımı yapılarak bu OSB’lerin belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılmasının düzenlendiğini kaydetti. Polat, “Böylece, OSB’lerimizin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandıracak, yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek, orta ve uzun vadede OSB’lerin yeşil ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak yeni yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Polat, uygulamada OSB yer seçimi işleminin yaklaşık 8 ila 12 ay sürdüğünü ve bu nedenle sanayicinin ortak altyapı ve arıtma gibi OSB imkanlarına erişmesinin geciktiğini kaydederek, “Yapılması öngörülen değişiklik ile halihazırda planda sanayi olarak belirlenmiş alanlar için yeniden yer seçimi yapılmasına esasen gerek olmadığından şeklen gerçekleştirilen yer seçimi işlemi kaldırılmakta ve sanayi imarlı alanların yer seçimi yapılmadan jeolojik ve jeoteknik etüt yapılarak hızlı bir şekilde OSB’ye dahil edilmesine veya OSB alanı olarak belirlenmesine imkan sağlanmaktadır” dedi.

“ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINABİLECEK”

Polat, OSB’lerde bulunan özel mülkiyetler açısından acele kamulaştırma kararı alınabileceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

* “Bu değişiklik ile acele kamulaştırma kararı verilen alanların yatırıma hazır hale getirilerek bu alanlarda üretimin hızlıca başlaması için tescile yönelik işlemler devam ederken mahkemece belirlenen bedelin banka hesabına yatırılmasını takiben OSB tarafından alt yapı ve katılımcılar tarafından üretim tesislerinin inşa edilmesine imkan tanınmakta. El koyma kararından sonra OSB tarafından yapılacak iş ve işlemler açıklanmak suretiyle, yatırımların hızlanması amaçlanmaktadır.

* Gelişen teknolojik koşullarda her türlü kamu hizmeti mümkün olduğunca online platformlara taşınmıştır. OSB’ler açısından da bunun yapılmasının elzem olduğu düşüncesinden hareketle bu Teklif ile arsa satışlarının, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun şekilde yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmakta. Yönetmelikle getirilecek düzenlemeler ile OSB içinde tahsise uygun parsellerin kamuoyuna duyurularak, elektronik ortamda, daha şeffaf bir süreçle tahsis edilmesi amaçlanmakta.”

BOTAŞ’A VE ÖZEL SEKTÖRE DOĞALGAZ İTHALATI SERBESTİSİ GELİYOR 

Polat, doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesinin amaçlandığını kaydederek şunları belirtti:

* “Yine düzenleme ile Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda, doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi amaçlanmakta.

* Diğer taraftan, piyasanın rekabete açılması ve serbestleşme hedeflerinin yanı sıra ülkemizin arz güvenliğinin temin edilmesi de büyük önem arz etmekte olup, bu nedenle arz güvenliğinin temini amacıyla bazı tedbir ve hükümler getirilmekte.

* Teklif ile 4646 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinde uygulanamayan bazı hükümlerin yürürlükten kaldırılması, piyasada rekabetin ve serbest ticaretin temini için BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması hedefinin korunarak somutlaştırılması, arz güvenliğinin temini için ilave tedbir ve hükümler getirilmesi amaçlanmakta.”

“VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE TOPLANMASI AMAÇLANMAKTA”

Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara ilişkin şunları söyledi:

* “Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların uzun süreli kiralama hükümleri ile adi kira hükümlerinin ayrılması ve farklı model kiralama yöntemleri ile ilgili olarak karışıklığa neden olunmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

* Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira sözleşmelerinin devrinde genel müdürlüğün izni ve rayiç bedel şartı getirilerek, kiralananın kira sözleşmesine uygun kullanılmasını sağlamak, kiracının genel müdürlükten izin almadan taşınmazı alt kiracıya devrini engellemekte ve vakıf taşınmazlarının kira bedellerinin rayiç kira bedellerine uygun hale getirilerek daha yüksek gelir elde etmek ve elde edilecek gelirle, genel müdürlük hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amaçlanmakta.

* Vakıf mülkiyetinden çıkan kültür varlıklarının tekraren mazbut vakfına dönmesi, korunarak yeni nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin de bu suretle korunması sağlanmakta. Aynı zamanda geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde toplanması amaçlanmakta. Düzenleme ile vakıf kültür varlığının vakfı adına nasıl tescil edileceği net ve tartışmalardan uzak olarak belirlenerek kamu kaynaklarının gereksiz sarfına engel olunmakta.”

TEKLİF GÖRÜŞMELERİ

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda devam edildi. Sunumunun ardından teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye’nin 61 gün sonra sandık başına gideceğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın çözülmesi beklenen onlarca sorunu, derdi varken biz burada OSB’lerle ilgili düzenlemeleri, enerjide yeni rantları konuşuyoruz. Gerçekten merak ediyoruz bu teklifin içinde bu kadar acil olan ne var?” diye sordu.

Tarhan, vakıflarla ilgili düzenlemelere ilişkin, “Vakıflarla ilgili bir düzenleme var. Hangimizin bu konuda bir uzmanlığı var? Hangimiz vakıflar konusunda bir düzenlemeye ilişkin olarak komisyonumuzun teknik yorum yapma becerisi olduğunu iddia edebilir? Bu torbanın içinde vakıfların ne işi var. Siz OSB kurulumuna hız kazandıracak tedbirler alıyoruz diyorsunuz. Sizi hayretle izliyorum. Böyle bir zamanda bu teklif ile gelmenizi anlamıyorum, böyle bir felaketten hiç mi ders alınmaz, aynı yanlışlarda ısrar edilmesine şaşırıyorum. Biz burada vakıfların kime devredileceğini konuşacağız, ne acı” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, “Ayrıştırma ve özelleştirmede çok başarılı olmuş gibi BOTAŞ’ı ayrıştırıp özelleştirmek istiyoruz. BOTAŞ özelleştirilmiş olsaydı, bugün doğal gazı çok daha pahalıya alacaktık. Vatandaş zaten ödeme güçlüğü çekiyor. Elektrikte yaşadığımızı doğal gazda da yaşamış olacaktık. Bu maddenin tekliften çıkarılmasını öneriyoruz. Kendi gündemimize dönelim” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise depremin vurduğu 11 ilde faaliyette bulunan 34 OSB’den 22’sinin ciddi hasarlar aldığını belirterek, “Deprem bölgesindeki bazı fabrikalar, bir yıldan önce devreye alınamayacak. Türkiye’deki bazı ürünlerde kağıt gibi, tekstil hammaddesi olan iplik gibi büyük sıkıntı yaşayacak. Önümüzdeki dönemde tartışılması gereken konu; ihracattaki gelir düşüşünün nasıl telafi edileceği ile ilgili olmalı. En önemlisi de kalifiye elemanların o bölgede tekrar iş başı yapabilecekleri ortam nasıl oluşturulacak. Bunun tartışılması lazım. O bölgelere sanayicileri geri döndürmek lazım” dedi.

“BİNA YAPISI İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Buradaki kanun maddeleri hakkında çok güzel değerlendirmeler yapıldı, yapmamız gereken; deprem bölgesindeki 11 ilimizde bizim küçük sanayicilerimizi ayakta tutmak. Bizim hızla çelik konstrüksiyon çatılara dönmemiz gerekiyor, deprem bölgesinde prefabrik çatılar nedeniyle kayıplarımız olmuştur. Şu anda oradaki bina yapısı ile ilgili ciddi bir çalışmamız var. Küçük personel kaçtı, kaçan personeli geri getirmenin bir çaresine bakmamız gerekiyor. Daimi konutlar yapılana kadar onları uygun bir mekanda yaşatmamız gerekiyor. Süreç içerisinde bakanlık olarak konuya hakim durumdayız. Altyapıları kurup insanları geri getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “OSB’ler şu anda baktığımızda kurulması çok zaman alan bizim sanayi tesislerimiz. Konuşmaların hepsinde 61 gün vurgusu yapıldı. Devlette devamlılık esastır, biz gün saymıyoruz” dedi.

Kanun teklifi maddelerinin görüşülüp, oylanmasına geçildi. (DHA)Ekonomi Haberleri